Đại học Hoa Sen
VI EN

Quản lý tài nguyên & môi trường

Bộ môn Kỹ thuật môi trường có nhiều giảng viên là các GS., PGS., TS, từ các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia tại các doanh nghiệp, những người giàu kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy ở các bậc học Cao học và Tiến sĩ. Ngoài ra, các giảng viên sẽ giúp sinh viên tiếp xúc tốt với doanh nghiệp khi đi thực tế và thực tập tốt nghiệp.

Sinh viên được làm việc tại 2 phòng thí nghiệm hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị, bao gồm: Phòng Thí nghiệm Hóa, Sinh, Môi trường và Phòng thí nghiệm Sinh thái và Công nghệ Môi trường, để phục vụ cho các hoạt động thực hành các môn học của sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của giảng viên và sinh viên trong bộ môn.

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – CHUNG TAY BẢO VỆ RỪNG VÀNG BIỂN BẠC

Bộ môn Kỹ thuật môi trường có nhiều giảng viên là các GS., PGS., TS, từ các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia tại các doanh nghiệp, những người giàu kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy ở các bậc học Cao học và Tiến sĩ. Ngoài ra, các giảng viên sẽ giúp sinh viên tiếp xúc tốt với doanh nghiệp khi đi thực tế và thực tập tốt nghiệp.

Sinh viên được làm việc tại 2 phòng thí nghiệm hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị, bao gồm: Phòng Thí nghiệm Hóa, Sinh, Môi trường và Phòng thí nghiệm Sinh thái và Công nghệ Môi trường, để phục vụ cho các hoạt động thực hành các môn học của sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của giảng viên và sinh viên trong bộ môn.

ĐIỂM MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

·    Sinh viên theo học chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cung cấp các môn học linh hoạt và đa dạng cho sinh viên tự chọn về công nghệ và quản lý. Chương trình tập trung đào tạo sinh viên chuyên về thực hành trong lĩnh vực xử lý và quản lý môi trường như xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn và xử lý ô nhiễm tiếng ồn và không khí. Người học được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ sở và nâng cao về Kỹ thuật môi trường; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có đủ năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực Kỹ thuật/công nghệ môi trường.

·    Sinh viên theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có đủ khả năng đảm nhận các công việc ở nhiều đơn vị khác nhau từ các cơ quan quản lý nhà nước địa phương đến trung ương liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường tại các khu bảo tồn sinh thái, vườn quốc gia; hoặc tham gia vào các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Ngoài các tổ chức tư nhân như các công ty tư vấn môi trường và các công ty sản xuất, thì ban quản lý khu công nghiệp – khu chế xuất, phòng cảnh sát môi trường, trạm quan trắc môi trường, viện nghiên cứu, sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước và nhân lực quản lý công nghệ môi trường

·    Các chương trình đào tạo thuộc ngành Môi trường giúp đảm bảo tính thống nhất phù hợp và liên thông với chương trình đại học, Cao học ngành Kỹ thuật môi trường và Quản lý Môi trường ở trong nước nước ngoài. Sinh viên sau khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo về Môi trường có thể theo học các chương trình Thạc sĩ ở các trường đại học trong nước và trong khu vực.

 

THỜI GIAN HỌC VÀ BẰNG CẤP

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

image