Đại học Hoa Sen
VI EN

Quan hệ công chúng

Tổ hợp môn xét tuyển:

– A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

– D14: Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Giới thiệu chương trình

Sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông đòi hỏi một sự cập nhật và cách tiếp cận mới trong chương trình đào tạo để mang đến cho thị trường nguồn nhân lực trong lĩnh vực PR được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của thời đại.

Ưu điểm chương trình

Chương trình học

Cơ hội nghề nghiệp 

image image image image