Đại học Hoa Sen – HSU

Phục vụ cộng đồng

Buổi ra mắt Ban vận động Quỹ “Người đọc trẻ”
Việc đọc sách trong giới trẻ đã và đang là vấn đề mà những người làm giáo dục rất băn khoăn và lo lắng. Các bạn trẻ thường thích thú với các hoạt động vui chơi, giải trí online hơn là đến với những quyển sách, câu chuyện. Chia sẻ những trăn trở này và mong muốn góp phần khơi dậy văn hóa đọc cho các bạn trẻ, các thành viên sáng lập của Quỹ “Người đọc trẻ” đã và đang nỗ lực vận động thành lập Quỹ. Trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ khánh thành trụ sở mới...
Facebook Youtube Tiktok Zalo