Phong Hóa- Ngày Nay

Nhất Linh
NHẤT LINH, tên thật là Nguyễn Tường Tam còn có thêm bút hiệu là: Đông Sơn, Tam Linh, Bảo Sơn, Lãng Du, Tân Việt. Ông là Giám Đốc cùng Chủ Bút báo Phong Hóa và Thủ lĩnh nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Gốc làng Cẩm Phô, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1906, tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, nguyên vì từ đời ông nội ra làm Tri huyện ở Cẩm Giàng, gia đình đã định cư luôn tại đây.   Nhất Linh Thân sinh của Nhất Linh là Nguyễn Tường Nhu làm...
Giới thiệu Phong Hóa-Ngày Nay
Phong Hóa và Ngày Nay là hai tuần báo xuất hiện ở Hà Nội từ năm 1932 tới 1940, dưới chế độ Bảo Hộ, thuộc Pháp. Thoạt đầu tuần báo Phong Hóa do ông Phạm Hữu Ninh làm chủ, đã ra 13 số báo không có độc giả, sắp sửa phải đình bản (Khái Hưng và Đông Sơn Nhất Linh, có viết và vẽ cho tờ báo này). Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đã mua lại và làm chủ bút, vẫn giữ trên mặt báo Phạm Hữu Ninh, Gérant và Nguyễn Xuân Mai, Directeur Politique. Ông cùng một nhóm anh...
Thế Lữ
Thế Lữ tên thật là Nguyễn Đình Lễ, hoặc Thứ Lễ. Thứ Lễ nói lái thành Thế Lữ: Người khách phiêu du qua trần thế. Thế Lữ (1907-1989)   Ông dùng bút hiệu Lê Ta, và cả Lê Tây khi viết văn vui (bài Lê Tây viết cho Lê Ta, Ngay Nay,số 169 trang 15) . Các tên của ông lập thành một vế câu đối, không ai đốI nổi.: Thế Lữ làm quà hai thứ lễ : Một quả Lê tây, một quảy Lê ta. Thế Lữ sinh ngày 6 tháng 10 năm 1907, tại Thái Hà Ấp, Hà...
Cát Tường
Hoạ sĩ Nguyễn Cát Tường, bút hiệu Lemur Cát Tường (nghĩa chữ Hán “Cát Tường là điềm lành”, và dịch tiếng Pháp “bức tường là le mur”), sinh năm 1912 tại tỉnh Sơn Tây khi cha là Nguyễn Huy Thành, gốc Hà Nội, đang làm việc tại sở Hỏa Xa ở đó. Vốn bản tính hiếu động và nhiều sáng tạo, Nguyễn Cát Tường đã hội nhập vào các lãnh vực khác nhau của đời sống, chỗ nào ông lưu tâm tới cũng đều ghi lại sự cải tiến. Năm 1928, Nguyễn Cát Tường trúng tuyển vào khóa 4 trường...
Xuân Diệu
Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu sinh ngày 2-2-1916, quê gốc làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhưng sinh tại Gò Bồi, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. còn có bút danh là Trảo Nha. Cha là ông Ngô Xuân Thọ, tú tài Hán học, làm thầy giáo tại Bình Định. Mẹ là bà Nguyễn Thị Hiệp. Xuân Diệu lớn lên ở Qui Nhơn, học cha chữ nho, chữ quốc ngữ và cả chữ Pháp. Xuân Diệu (1916-1985)   1927 học trung học ở Quy Nhơn, lúc này Xuân Diệu làm thơ cổ thi và...
Toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay được lưu trữ tại Website Thư viện Hoa Sen
Ban biên tập Website Trường Đại học Hoa Sen thông báo đã chuyển toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay lưu trữ tại Website Thư viện Hoa Sen >> Các số báo tờ Phong Hóa >> Các số báo tờ Ngày Nay Báo Phong Hóa, và sau đó là tờ Ngày Nay, là cơ quan ngôn luận của Tự lực văn đoàn, tổ chức văn học chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Hai tờ báo lớn này, cùng với hoạt động của Tự lực văn đoàn, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn học và văn hóa Việt...
image