Thư viện PDF.com

Thư viện PDF.com là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Tâm Lý – Kỹ Năng Sống, Y Học – Sức Khỏe, Văn Hoá – Nghệ Thuật, Triết Học, Kiến Trúc – Xây Dựng, Kinh Tế – Quản Lý, Ngoại Ngữ, Lịch Sử, Ẩm Thực – Nấu Ăn, Marketing – Bán Hàng,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.

image