Đại học Hoa Sen

The endogenous documents of Vietnam National University, Ho Chi Minh City

  • Tài liệu nội sinh của Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh là một cơ sở dữ liệu chứa các tài liệu học thuật và nghiên cứu được tạo ra bởi các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên của trường. Đây có thể bao gồm các luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu, bài báo khoa học, tài liệu hội thảo, và nhiều loại tài liệu học thuật khác.

Dưới đây là một số đặc điểm chính của cơ sở dữ liệu tài liệu nội sinh này:

1. Nguồn tài nguyên học thuật: Bao gồm các tài liệu học thuật được xuất bản bởi các thành viên của Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, phản ánh hoạt động nghiên cứu và học tập của trường.

2. Đa dạng lĩnh vực: Tài liệu nội sinh bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ thông tin đến khoa học xã hội và nhân văn.

3. Truy cập nội bộ: Thông thường, các tài liệu này có thể được truy cập bởi các thành viên của trường, như giảng viên, sinh viên và nhân viên, để hỗ trợ cho hoạt động học tập và nghiên cứu.

4. Lưu trữ và bảo tồn: Đảm bảo rằng các tài liệu học thuật quan trọng của trường được lưu trữ và bảo tồn lâu dài, giúp duy trì và phát triển tri thức của cộng đồng học thuật.

5. Hỗ trợ nghiên cứu và học tập: Cơ sở dữ liệu này cung cấp nguồn tài liệu phong phú để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy tại Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Việc truy cập và sử dụng tài liệu nội sinh này thường được thực hiện thông qua các hệ thống thư viện hoặc các cơ sở dữ liệu trực tuyến của trường.

Link truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/index.php/tai-lieu-dien-tu
Hướng dẫn tra cứu: Microsoft Word – PPV_TLHD_DSPACE (vnulib.edu.vn)

Facebook Youtube Tiktok Zalo