Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Springer Open
SpringerOpen là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn tạp chí và sách thuộc các lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Y học, Khoa học xã hội và Nhân văn. Bạn đọc có thể tải không giới hạn nguồn tài liệu trên CSDL này dưới định dạng PDF.
UN iLibrary
UN iLibrary là CSDL số do Liên Hợp Quốc tạo lập, cung cấp truy cập trực tuyến nhiều sách, tạp chí, dữ liệu,… Mỗi năm CSDL bổ sung khoảng 500 nhan đề mới. Khoảng 70% tài liệu trong CSDL là tiếng Anh, bao gồm nhiều chủ đề như: Phát triển kinh tế và xã hội, Môi trường và biến đổi khí hậu, Nhân sự và các vấn đề đô thị, Thương mại và Tài chính Quốc tế, Tài nguyên, Nước và Năng lượng, Luật pháp và Luật pháp Quốc tế, Sức khỏe cộng đồng,… Tất cả các tài liệu có thể...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image