Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Sachvui.vn
Sachvui.vn là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kỹ năng sống, Y học – Sức khỏe, Thể thao – Nghệ thuật, Ẩm thực – Nấu ăn, English, Tâm lý, Chính trị, Lịch sử, Địa lý – Tôn giáo, Công nghệ thông tin, Khoa học – Kỹ thuật, Pháp luật, Chứng khoán – Bất động sản – Đầu tư, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị – Lãnh đạo, Kế toán – Kiểm toán – Thuế,…. Các tài liệu điện tử trên cơ...
Nhasachmienphi.com
Nhasachmienphi là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Marketing – Bán hàng, Pháp luật, Triết học, Văn học, Kinh tế – Quản lý, Tâm lý – Kỹ năng sống, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Y học – Sức khỏe, Thể thao – Nghệ thuật, Văn hóa – Tôn giáo,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.
Tài liệu chung
Tài liệu chung là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh tế – Quản lý, Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh – Marketing, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Văn hóa nghệ thuật, Văn bản luật, Y tế – Sức khỏe, Luận văn – Báo cáo,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng...
Tài liệu miễn phí
Tài liệu miễn phí là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh tế – Quản lý, Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh – Marketing, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học xã hội, Luận văn – Báo cáo,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.
Thư viện PDF.com
Thư viện PDF.com là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Tâm Lý – Kỹ Năng Sống, Y Học – Sức Khỏe, Văn Hoá – Nghệ Thuật, Triết Học, Kiến Trúc – Xây Dựng, Kinh Tế – Quản Lý, Ngoại Ngữ, Lịch Sử, Ẩm Thực – Nấu Ăn, Marketing – Bán Hàng,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.
Thư viện số Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Thư viện số Trường Đại học Luật, Đại học Huế là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 200 tài liệu điện tử thuộc lĩnh vực Luật. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí dưới pdf.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image