Sachvui.vn

Sachvui.vn là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kỹ năng sống, Y học – Sức khỏe, Thể thao – Nghệ thuật, Ẩm thực – Nấu ăn, English, Tâm lý, Chính trị, Lịch sử, Địa lý – Tôn giáo, Công nghệ thông tin, Khoa học – Kỹ thuật, Pháp luật, Chứng khoán – Bất động sản – Đầu tư, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị – Lãnh đạo, Kế toán – Kiểm toán – Thuế,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.

image image image image