Sachhoc.com

Sachhoc là một thư viện trực tuyến, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn ebook thuộc nhiều lĩnh vực khác như: Marketing – Bán hàng, Kinh doanh & Khởi nghiệp, Khoa học – Kỹ thuật, Tin học, Nấu ăn, Tiếng Anh, Sách chuyên ngành: Kinh tế – Quản lý, Đầu tư, Văn hóa – Tôn giáo, Kỹ năng,… tất cả ebook đều có định dạng hỗ trợ người đọc đọc sách trên các thiết bị di động hoặc máy đọc sách (mobi, epub, prc).

image