Project Gutenberg

Project Gutenberg là một dự án cung cấp sách điện tử miễn phí đầu tiên được sáng lập bởi Michael Hart vào năm 1971. CSDL này hiện có gần 60.000 nhan đề sách thuộc hầu hết các lĩnh vực, với các định dạng PDF, ePub, HTML, Kindle và các định dạng văn bản đơn giản khác. Điều thú vị nhất là cơ sở dữ liệu này được xây dựng để tạo điều kiện tạo và chia sẻ sách điện tử trực tuyến miễn phí, vì vậy không cần đăng ký và không mất phí.

Facebook Instagram Youtube image