Nhasachmienphi.com

Nhasachmienphi là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Marketing – Bán hàng, Pháp luật, Triết học, Văn học, Kinh tế – Quản lý, Tâm lý – Kỹ năng sống, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Y học – Sức khỏe, Thể thao – Nghệ thuật, Văn hóa – Tôn giáo,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.

image image image image