HathiTrust Digital Library

Thư viện số HathiTrust được thành lập năm 2008, là tổ chức hợp tác phi lợi nhuận của các thư viện học thuật và nghiên cứu, bảo tồn và cung cấp quyền truy cập hợp pháp vào hơn 17 triệu tài liệu được số hóa thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Luật, Khoa học, Giáo dục, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Nông nghiệp,… Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến trên các thiết bị di động hoặc tải về.

image