Cơ sở dữ liệu EPDF

EPDF là một Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh doanh, Kinh tế, Nghệ thuật, Máy tính, Tâm lý học, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Khoa học xã hội,…tài liệu trên CSDL này có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí về máy.

Facebook Instagram Youtube image