Dịch vụ

Đọc tại chỗ & mượn sách
Đọc tại thư viện Bạn đọc là sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên/CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào Thư viện. Chọn sách trên kệ và sử dụng Sau khi đọc xong để tại BÀN ĐỂ SÁCH SAU KHI ĐỌC, vui lòng không tự xếp sách lên kệ Mượn tài liệu về nhà Bạn đọc là giảng viên, nhân viên phải đăng ký sử dụng dịch vụ, và đọc các Quy định về mượn sách và xử lý vi phạm trên Website Thư viện. Bạn đọc là sinh viên phải học lớp HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN mới được đăng ký...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image