Cơ sở dữ liệu Statista

Statista là một cơ sở dữ liệu về thị trường và dữ liệu người tiêu dùng với:
+ Hơn 1 triệu các dữ liệu thống kê đã được tổng hợp, các báo cáo hoàn chỉn để dễ dàng xem và sử dụng (dưới dạng XLS, PPT, PNG, PDF) từ hơn 22,500 nguồn
+ Hơn 41,000 dữ liệu nghiên cứu
+ Hơn 200,000 các dữ liệu về dự báo về thị trường của 160 quốc gia
+ Hơn 7,000 hồ sơ được chính các chuyên gia trong nghành nghiên cứu thị trường biên soạn
+ Hơn 16,000 Infographics (dạng thông tin đồ họa hay xuất hiện trên: Forbes, WSJ, Financial Times,…
+ Các thông tin nghiên cứu triển vọng của thị trường số và các khảo sát về người tiêu dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới
+ Các dữ liệu về thị trường, hành vi người tiêu dùng, nhân khẩu học, và các câu hỏi thâm dò ý kiến khác từ người tiêu dùng
+ Citation tự động: APA, Chicago, Harvard, MLA, Bluebook
+ Nên tảng đa lĩnh vực cung cấp dữ liệu hơn 600 ngành công nghiệp

– Link truy cập: Tại đây
– Link hướng dẫn sử dụng: Tại đây

Trong quá trình dùng thử, nếu có khó khăn hoặc cần thêm thông tin về CSDL Statista thì vui lòng Email đến địa chỉ: nho.tranminh@hoasen.edu.vn để được hỗ trợ.

image