Luật Việt Nam

Luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) là website đầu tiên tại Việt Nam đi sâu vào lĩnh vực xây dựng, tập hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ ngày thành lập nước (1945) đến nay. Các văn bản pháp luật của Việt Nam trong dữ liệu của LuatVietnam.vn gồm: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Sắc lệnh, Sắc luật, Lệnh của Chủ tịch nước; Các văn bản dưới luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và các Cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ như: Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư…; Các văn bản hướng dẫn dạng Công văn do Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ – Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… ban hành. Ngoài việc cung cấp văn bản luật với công cụ tra cứu tiện lợi, website Luật Việt Nam còn đem lại cho người dùng nhiều hỗ trợ tiện ích với các chuyên mục: Bản dịch văn bản tiếng Anh; Tra cứu Hiệu lực văn bản (giúp xác định văn bản còn giá trị áp dụng hay không), Tra cứu Thời điểm áp dụng văn bản (giúp xác định văn bản được đăng Công báo khi nào), Tin nóng tóm lược nội dung văn bản mới, Bản tin văn bản hàng tuần gửi miễn phí qua email…

– Link truy cập: Tại đây

Tài khoản truy cập dành cho Giảng viên:
+ Username: giangvienhsu
+ Password: 666888

Tài khoản truy cập dành cho Sinh viên:
+ Username: sinhvienhsu
+ Password: luatvietnam22

– Hướng dẫn tra cứu:

Facebook Instagram Youtube image