Thông điệp hiệu trưởng

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều chuyển biến và thay đổi rất nhanh, cả theo chiều hướng tốt – điển hình là việc hiện đại hoá các phương thức giao tiếp xã hội dựa vào nền tảng công nghệ thông tin - cũng như theo chiều hướng xấu – tiêu biểu là sự nóng lên của trái đất; sự gia tăng độ nguy hiểm của dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, giáo dục, bao gồm giáo dục đại học, cũng cần chuyển biến và thay đổi để thích nghi, đặc biệt là để có thể kịp thời đáp ứng sự đòi hỏi của xã hội về hoàn thiện con người và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Nằm trong xu hướng đó, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ nhưng cũng cần phải đổi mới để thích nghi và phát triển.

Uy tín, không ngừng hoàn thiện

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) từ lâu được thừa nhận rộng rãi là một trường đại học tư thục năng động, nhạy bén, giới thiệu cho xã hội những nhân tố được chuẩn bị tốt về tri thức, đạo đức, về sự trải nghiệm cuộc sống, có tầm nhìn nghề nghiệp tốt và ấp ủ hoài bão để dấn thân. Con người do HSU đào tạo được đánh giá cao về tính hiệu quả trong hoạt động chuyên môn, cũng như về các phẩm chất nhân văn có sức lan toả trong cộng đồng.

Được sự tín nhiệm của các bên liên quan nói chung, của toàn xã hội, HSU xác định trách nhiệm không ngừng tự hoàn thiện để thực hiện các chức năng của mình ngày càng tốt hơn. Quá trình tự hoàn thiện của HSU dựa trên ba trụ cột chính: cơ sở vật chất và đội ngũ; đào tạo và nghiên cứu khoa học; đại học thông minh.

Cơ sở vật chất tốt, được đầu tư

Cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, đẹp, thanh lịch và tiện nghi là điều kiện cần để xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu của sinh viên thoáng đạt, thân thiện, cuốn hút và sinh động; môi trường làm việc của giảng viên và nhân viên phục vụ giảng dạy văn minh và chuyên nghiệp. HSU được sự quan tâm đầu tư của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, đủ tự tin bảo đảm điều này.

Đội ngũ nhân sự trẻ, chuyên nghiệp và được bồi dưỡng

Đội ngũ giảng viên của HSU có tuổi đời trung bình trẻ, học vị khả quan, có khả năng giao tiếp khoa học bằng ngoại ngữ tốt. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy tận tâm, thạo việc có tính kỷ luật cao và tác phong làm việc công nghiệp. HSU luôn quan tâm bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ và có biện pháp động viên tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực của từng thành viên.

Xây dựng HSU thành đại học thông minh

Xây dựng đại học thông minh là việc tất yếu để đáp ứng các đòi hỏi về đổi mới mô hình đào tạo và nghiên cứu trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Bên cạnh việc hiện đại hoá môi trường giao tiếp và tương tác dựa trên nền tảng số, HSU quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của tất cả các thành viên trong khuôn khổ hoạt động chuyên môn – học tập, nghiên cứu, hành chính và quản lý.

Đặc biệt, HSU hướng đến việc xây dựng một không gian học tập, nghiên cứu mà trong đó, giảng viên, sinh viên Việt Nam và giảng viên, sinh viên nước ngoài được đối xử như nhau, không phân biệt về bất kỳ phương diện nào. Các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh; các chương trình trao đổi sinh viên trên căn bản công nhận tín chỉ; các dự án nghiên cứu khoa học xuyên quốc gia do HSU chủ trì và liên kết các đối tác trong, ngoài nước,… được xác định là các công cụ chủ lực để hiện thực hoá mục tiêu này.

HSU nỗ lực hết sức mình để được biết, được nhắc đến như một đại học quốc tế không chỉ dành cho người Việt, mà cho tất cả mọi người đến từ tất cả các nơi trên thế giới.

Hiệu trưởng
Viện sĩ, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện