Các công trình công bố

TS. Phùng Thái Minh Trang: Các công trình công bố
04/08/2022
Phung, T. M. T. (2022). Parental roles, financial literacy and budgeting behaviour: a survey during the COVID-19 pandemic. Journal of Applied Research in Higher Education, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JARHE-03-2022-0086 Phung, T. M. T., Nguyen, L. D., Nguyen, T. H., & Pham, L. N. T. (2022). Technology Readiness between Public and Private College Students: An Examination in Vietnam. Public Organization Review. https://doi.org/10.1007/s11115-022-00643-8 Phung, T. M. T., Tran, Q. N., Nguyen, N. H., & Nguyen, T. H. (2021). Financial decision-making power and risk taking. Economics Letters, 206, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109999 Phung, T. M. T., Nguyen, H. T., & Nguyen, V. H. (2022). Sự căng thẳng...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image