Khoa

TS. Phùng Thái Minh Trang: Các công trình công bố
04/08/2022
Phung, T. M. T., Hsu, W.-H., Naylor, M. J., & Young, M. R. (2022). Perceived risk and debt behaviour in the stock market: A survey of investors in Vietnam. Cogent Economics & Finance, 10(1), 2111811. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2111811 Phung, T. M. T. (2022). Parental roles, financial literacy and budgeting behaviour: a survey during the COVID-19 pandemic. Journal of Applied Research in Higher Education, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JARHE-03-2022-0086 Phung, T. M. T., Nguyen, L. D., Nguyen, T. H., & Pham, L. N. T. (2022). Technology Readiness between Public and Private College Students: An Examination in Vietnam. Public Organization Review. https://doi.org/10.1007/s11115-022-00643-8 Phung, T. M. T., Nguyen,...
Room tín dụng hạn chế, lãi suất đầu vào tăng, các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng thế nào?
23/06/2022
Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 9/6/2022, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2021, phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế. Trước đó, tính đến ngày 27/5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 7,75% so với cuối năm 2021.  Như vậy, tín dụng toàn nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh gần đây dù rằng không ít ngân hàng đã tiêu hết quota tăng trưởng từ cuối quý 1. Mong mỏi được nới room tín dụng Theo TS. Phùng Thái Minh...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image