Đại học Hoa Sen

TS. Phùng Thái Minh Trang: Các công trình công bố

Phung, T. M. T. (2023). Vietnam Fintech Industry and Government Support: A Role of Fintech Entrepreneurial Intention. Public Organization Review. doi:10.1007/s11115-023-00708-2

Phung, T. M. T., Tran, Q. N., Nguyen‐Hoang, P., Nguyen, N. H., & Nguyen, T. H. (2023). The role of learning motivation on financial knowledge among Vietnamese college students. Journal of Consumer Affairs, 1-35. https://doi.org/10.1111/joca.12511

Tran, Q. N., Phung, T. M. T., Nguyen, N. H., & Nguyen, T. H. (2023). Financial Knowledge Matters Entrepreneurial Decisions: A Survey in the COVID-19 Pandemic. Journal of the Knowledge Economy. doi:10.1007/s13132-023-01137-8

Phung, T. M. T., Nguyen, H. T., & Nguyen, V. H. (2023). Vai trò của cha mẹ trong việc sử dụng công nghệ của thế hệ GENZ. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 33(12), 72-91.

Phung, T. M. T., Hsu, W.-H., Naylor, M. J., & Young, M. R. (2022). Perceived risk and debt behaviour in the stock market: A survey of investors in Vietnam. Cogent Economics & Finance, 10(1), 2111811. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2111811

Phung, T. M. T. (2022). Parental roles, financial literacy and budgeting behaviour: a survey during the COVID-19 pandemic. Journal of Applied Research in Higher Education, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JARHE-03-2022-0086

Phung, T. M. T., Nguyen, L. D., Nguyen, T. H., & Pham, L. N. T. (2022). Technology Readiness between Public and Private College Students: An Examination in Vietnam. Public Organization Review. https://doi.org/10.1007/s11115-022-00643-8

Phung, T. M. T., Nguyen, H. T., & Nguyen, V. H. (2022). Sự căng thẳng và mức độ hài lòng về lợi nhuận đầu tư: Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 33(7), 38-54. http://www.jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e39491b8-a966-4e94-a7a1-fb93fe1283b7

Phung, T. M. T., Tran, Q. N., Nguyen, N. H., & Nguyen, T. H. (2021). Financial decision-making power and risk taking. Economics Letters, 206, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109999

Nguyen-Hoang, P., Phung, T. M. T., Nguyen, N. H., Cao, K. D., & Nguyen, T. H. (2021). Aspirations for Careers in State-Owned Enterprises: Evidence from a Low Middle-Income Country. International Journal of Public Administration, 1-15. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1998108

Nguyen, H. T., Phung, T. M. T. & Nguyen, V. H. (2018). Avoidance of risk, ambiguity and uncertainty in investment choices. Asian Journal of Scientific Research, 11, 522-531. https://doi.org/10.3923/AJSR.2018.522.531

Phung, T. M. T., Nguyen M. T. & Nguyen, H. T. (2017). The Role of Financial Ratios in the Variance of Stock Trading Volume in Emerging Stock Markets. Journal of Asia-Pacific Business, 18(3), 180-191. https://doi.org/10.1080/10599231.2017.1346408

Phung, T. M. T. & Nguyen, H. T. (2017). Perceived risk, investment performance and intentions in emerging stock markets. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 269-278. http://dergipark.gov.tr/ijefi/issue/32002/353185

Phung, T. M. T. & Mai, N. K. (2017). Personality Traits, Perceived Risk, Uncertainty, and Investment Performance in Vietnam. Global Business and Finance Review, 22 (1), 67-79. http://dx.doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.1.67

Phung, T. M. T. & Mai, N. K. (2017). Motivating more individual investors to emerging stock markets: the case of Vietnam. Actual Problems in Economics, 188, 299-308. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_2_35

Phung, T. M. T., Mai, N. K. & Nguyen, H. T. (2016). The Big Five Traits, Moods, and Investment Decisions in Emerging Stock Markets. International Journal of Business Research, 16(5), 99-108. http://dx.doi.org/10.18374/IJBR-16-5.8

Phung, T. M. T. (2015). Behavioural Factors Affecting Investment Decision-Making: The Case of Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), Vietnam. Journal of Transportation Science and Technology, 14 (2), 106-110.

Bài viết liên quan

TALKSHOW “RỦI RO & CƠ HỘI TIỀM ẨN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN” – MỞ FORM ĐĂNG KÝ
LỚP HỌC DEMO CƠ HỘI TRỞ THÀNH TỶ PHÚ
NHẬP HỌC TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN NGAY
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “GEN Z: HIỂU ĐÚNG – CHỌN CHUẨN TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN”
CƠ HỘI LÀM THỰC TẬP SINH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
ĐĂNG KÝ THAM GIA VNPAY COMPANY TOUR
RECAP WORKSHOP ROAD TO BIG4  
BUỔI GIAO LƯU TƯ VẤN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHUỖI GIAO LƯU TƯ VẤN TRỰC TIẾP
CƠ HỘI CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
“ROAD TO BIG4” – TUYỂN DỤNG INTERN
VÌ SAO NGÀNH FINTECH – CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH  LÀ NGÀNH CỦA XU THẾ ?
THÔNG TIN CHUNG KẾT CUỘC THI ĐỀ ÁN BEHIND THE DATA
RECAP FIELDTRIP KPMG & ACCA
KẾ TOÁN – NGÀNH NGHỀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ “LỖI THỜI”?
CHUYẾN FIELDTRIP ĐẾN VĂN PHÒNG KMPG VÀ CÓ SỰ THAM DỰ CỦA ACCA
RECAP CÔNG BỐ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHUNG KẾT CUỘC THI THE PROFESSIONAL FINANCIAL ANALYST 2023
[BEHIND THE DATA 2024] CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT
CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG CẢI TẠO CÁC CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
BEHIND THE DATA CHÍNH THỨC QUAY TRỞ LẠI!!!
KPMG Việt Nam chính thức chào đón các tân Đại sứ Sinh viên KPMG 2024 – 2025.️
Chuyến Field Trip Đầy Ấn Tượng tại Công ty Payoo
[TỰ HÀO] Giới thiệu sinh viên Long Tú Như
[RECAP ‘“ROAD TO BIG 4”]
RA MẮT ĐỘI TUYỂN SINH VIÊN HSU DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THẾ HỆ MỚI 2024
ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI “ACCA VACPA Newbie to IFRS 2024” VÀ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN
[THE PROFESSIONAL FINANCIAL ANALYST 2024] CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT
Facebook Youtube Tiktok Zalo