Vì sao nên chọn

Tại sao chọn Khoa Tài chính Ngân hàng?

Tại sao bạn nên trở thành sinh viên của Khoa Tài chính Ngân hàng ?

Khoa Tài chính Ngân hàng mang lại cho bạn nhiều cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển tương lai nghề nghiệp. Dưới đây là 7 lý do bạn nên chọn Khoa Tài chính Ngân hàng:

1. Nhiều lựa chọn ngành học trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm, Bất động sản

Có nhiều ngành đào tạo để sinh viên tiềm năng lựa chọn: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính đầu tư, Bảo hiểm quốc tế, Bất động sản.

2. Cơ hội học tập và thực hành với các giảng viên đến từ doanh nghiệp

3. Phương pháp học tập có chất lượng

4. Mối quan hệ mật thiết với các tổ chức / doanh nghiệp

5. Đời sống học đường phong phú và dịch vụ hỗ trợ sinh viên đa dạng

6. Định hướng công dân toàn cầu

7. Kiểm định chất lượng ACBSP*

*https://tcnh.hoasen.edu.vn/node/16

Facebook Instagram Youtube image