CÔNG TY CP LONG HẬU TUYỂN DỤNG

1. Chuyên viên Tài chính

✅ Link tuyển dụng: http://bit.ly/2Hv7FCQ

 

2. Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Link tuyển dụng: http://bit.ly/2SAEXH0

 

3. Chuyên viên Quản lý dự án – Dân dụng và Công nghiệp

✅  Link tuyển dụng: http://bit.ly/2P1aYph

 

4. Chuyên viên Kỹ thuật – Hạ tầng/ Giao thông 

✅  Link tuyển dụng: http://bit.ly/3bI4QvV

 

5. Chuyên viên Marketing (Sự kiện & Quan hệ đối tác)

✅  Link tuyển dụng: http://bit.ly/2Sqh6JS

 

6. Nhân viên Vận hành nhà máy xử lý nước thải

✅  Link tuyển dụng: http://bit.ly/39QyFsD

 

7. Nhân viên Lễ tân (Hợp đồng thời vụ 6 tháng)

✅ Link tuyển dụng: http://bit.ly/2OWCLaf

image