Đại học Hoa Sen
vi en
Tra cứu đơn hàng
0 Giỏ hàng

Hướng Nghiệp & Cơ Hội Thăng Tiến Trong Nghề Marketing Dược Kỷ Nguyên Số

Hướng Nghiệp & Cơ Hội Thăng Tiến Trong Nghề Marketing Dược Kỷ Nguyên Số
Marketing Dược luôn nằm trong top 10 ngành nghề tốt nhất, trong ít nhất 10 năm tới đây vẫn là một
ngành đầy triển vọng. Dự án Định hướng Cơ Hội Việc Làm & Thăng Tiến Trong Nghề Marketing Dược
Thời Kỷ Nguyên Số là dự án phi lợi nhuận, gồm chuỗi các chương trình được triển khai bởi Ban Dự Án
Cộng Đồng thuộc GGA – ADCrew LLC (Cơ quan Tiếp thị Dược Phẩm Hàng Đầu Tại Việt Nam) phối hợp
cùng các chuyên gia trong ngành triển khai tại hơn 20 Trường Đại Học – Cao Đẳng dành cho hơn 5000 sinh


viên năm cuối Ngành Dược & Kinh Tế – Marketing muốn ứng tuyển & thăng tiến trong nghề Marketing
Dược tại các Hãng Dược lớn.
Ngành Dược là ngành đặc thù, đòi hỏi người làm Marketing phải có kiến thức chuyên về Marketing
& cả kiến thức về Dược Học. Thị trường nghề Marketing Dược tại các Hãng Dược lớn sẽ được chia đều
cho cả hai, người học chuyên ngành Kinh Tế – Marketing và Người học Dược.
Dự án nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho:

  • Sinh Viên Dược: Để cạnh tranh được với những ứng viên học chuyên về Marketing, ứng viên Dược cần phấn đấu không chỉ mở rộng kiến thức y dược mà còn cần trau dồi thêm rất nhiều kiến thức & nhiều kỹ năng liên quan đến Kinh Doanh & Marketing, đặc biệt là Marketing 4.0.
  •  Sinh Viên Chuyên Ngành Kinh Tế – Marketing: để có thể trở thành Product Manager và thăng tiến thành Marketing Director trong các hãng Dược lớn, cần phải học thêm kiến thức Dược Học & Hiểu Luật Dược, do Marketing Dược đặc thù ngoài tuân thủ luật quảng cáo, phải tuân thủ theo Luật Dược của Việt Nam và Luật Nội Bộ của Hãng.