VOCO CENTER SCHOLARSHIP PROGRAM NOTICE

VOCO Center (Vietnam Online Career Orientation) là dự án Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam, hoạt động dựa trên việc kết nối với các chuyên gia trong ngành, nghề và các doanh nghiệp để chia sẻ thông tin cập nhật của thị trường, kỹ năng thực chiến doanh nghiệp cần, câu chuyện kinh nghiệm thực tiễn của những người đi trước đến HSSV giúp các em bước đầu định hướng bản thân, xác lập kế hoạch sự nghiệp.

Được sáng lập bởi chị Lưu Thanh Huyền – Giám đốc Nhân sự Phát triển Năng lực của L’Oréal Việt Nam, chị đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn đa quốc gia; và anh Lê Đình Hiếu – CEO, và founder của học viện G.A.P, cựu giám đốc tuyển sinh & Giám đốc dự bị cho VinUni.

2021, VOCO trao tặng 50 suất học bổng 1 tháng cho 50 sinh viên đăng ký tham gia sớm nhất tại đại học Xây Dựng Hà Nội. Khi tham gia chương trình, bạn sẽ có tài khoản học 1 tháng miễn phí, với những quyền lợi sau:

Truy cập và học hết các tài liệu tại kho bài giảng trực tuyến của VOCO: Sales, HR, Finance, Start-up or Management Trainee, …

Tham gia miễn phí đối với các webinar tính phí của VOCO trong 1 tháng nhận học bổng: trung bình 2-3 webinars mỗi tháng