Nộp hồ sơ

Quy trình tuyển sinh

Hướng Dẫn Đăng Ký Dự Tuyển
Hồ sơ dự thi các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MA Du lịch) cần có: Bài luận đầu vào + Hồ sơ đăng ký + Lệ phí đăng ký.  I. Hồ sơ dự thi 1. Bài luận đầu vào:  Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 chủ đề đã cho và hoàn thành bài luận (2000 – 5000 chữ)  Lưu ý: Đặt tên file khi gửi qua email: tennganh_hovatenthisinh (Ví dụ: MBA_NguyenVanA hoặc MAE_NguyenVanA hoặc MADulich_NguyenVanA)  Chủ đề bài luận:  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chủ đề 1: Hãy cho biết lí...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image