Nộp hồ sơ

Lịch học & Đăng ký

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH – HỌC KỲ 2143
Thông tin đăng ký môn học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE) - Học kỳ 2143 (Bắt đầu: Tháng 6/2022)
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2143
Thông báo đăng ký môn học Học kỳ 2143 (tháng 6-7/2022) của chương trình MBA với 2 học phần: Chiến lược Marketing trong thời đại chuyển đổi (Giảng viên: TS. Đoàn Minh Châu) và Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Giảng viên: TS. Trần Thị Út)
MAE Khóa 7 – Thông báo mở lớp Ôn tập Ngoại ngữ 2 (Khai giảng: 04/03/2022)
Để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, Viện Đào tạo Sau Đại học mở các lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung và Tiếng Pháp) dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE), đợt tuyển sinh tháng 3/2022.  Thông tin lớp ôn tập:  Ngoại ngữ: Tiếng Pháp và Tiếng Trung  Thời gian học: 4/3 – 11/3/2022 Lịch học: 4 buổi, 12 tiết (Lịch học chính thức sẽ được gửi đến Anh/Chị sau) Học phí: 700.000 VNĐ  Link đăng ký: https://forms.gle/mvcCkAGmRHHLeB3E8 Thí sinh khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học...
MAE – Đăng Ký Môn Học: Triết Học (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Triết học, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Triết học (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Triết học, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Triết học (Philosophy)Mã môn học: DC501SV01Giảng viên: TS. Lương Văn Tám (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen)Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học...
MAE ÔN TẬP – LỊCH HỌC ÔN TẬP NGOẠI NGỮ 2 (TIẾNG TRUNG & TIẾNG PHÁP) – Khai Giảng: 20/11/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học ôn tập Ngoại ngữ 2 Tiếng Trung & Tiếng Pháp để hỗ trợ thí sinh dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE) MAE Khóa 6 – Ôn tập Ngoại ngữ 2  TIẾNG TRUNG & TIẾNG PHÁP Thông tin đăng ký lớp ôn tập Ngoại ngữ 2 như sau: Ngoại ngữ: Tiếng Trung & Tiếng Pháp  Học phí: 700.000 VNĐ  Thời gian học: Chiều Thứ 7 & Chủ nhật (13:30 – 16:00) Bắt đầu: 20/11/2021 (4 buổi, 12 tiết)  Hình thức học: trực tuyến (Link lớp học sẽ được gửi đến Anh/Chị sau khi xác nhận đã...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Chiến Lược Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Hành Vi Tổ Chức
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Chiến lược QT nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức  (MBA HỌC KỲ 2141) Thông tin đăng ký môn học Quản trị nhân sự và hành vi tổ chức, chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức Mã môn học: MBA502SV01         Giảng viên: TS. Nguyễn Thế Khải (TS. Quản trị Kinh doanh, Louisiana Tech...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại