Nộp hồ sơ

Tag: Đăng ký học phần

ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2344
Học kỳ 4, năm học 2023 - 2024 (Mã học kỳ: 2344), Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức các học phần sau trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image