Nộp hồ sơ

THÔNG BÁO: Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ | ĐH Hoa Sen – Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 3/2022

Đối với các Thí sinh khi đăng ký dự tuyển các chương trình Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE), Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) hoặc Tài chính Ngân hàng (MFB) chưa đủ điều kiện Ngoại ngữ theo Thông báo Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 3/2022 của Trường Đại học Hoa Sen (HSU), Viện Sau Đại học & Lãnh đạo tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ vào ngày 19/11/2022.

>> Thông báo: Kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ đầu vào chương trình Thạc sĩ đợt 3/2022

>> Thông báo: ĐHHS Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ đợt 3/2022

Thông tin chi tiết:

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (chỉ dành cho MBA, MAT hoặc MFB), Tiếng Pháp và Tiếng Trung.
  • Thời gian: 13H30 – 15H30 Thứ 7, ngày 19/11/2022 (Thời gian làm bài: 90 phút)
  • Địa điểm: Trường Đại học Hoa Sen (08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM).
  • Hình thức: Trắc nghiệm

Viện Sau Đại học & Lãnh đạo sẽ gửi Giấy báo thi đến các thí sinh đã đăng ký dự tuyển chương trình thạc sĩ các chuyên ngành QTKD, NNA, QTDVDL&LH đợt 3/2022 trước ngày 10/11/2022.

Lưu ý:

  1. Thí sinh có nhu cầu đăng ký lớp ôn tập, vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.
  2. Chi tiết về quy định xét miễn Ngoại ngữ, vui lòng tham khảo mục 2.4 trong Thông báo số 1863/TB-ĐHHS V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 năm 2022.
  3. Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Ths Ngôn ngữ Anh (MAE) phải nộp chứng chỉ tiếng Anh B2. Nhà trường KHÔNG tổ chức thi và ôn tập tiếng Anh dành cho các đối tượng này. 
  4. Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với người học phải cùng một ngôn ngữ.

image