[EN] Quản trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành

Được đánh giá là một trong những trường đại học có môi trường học tập tốt nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hoa Sen cũng được vinh danh là một trong năm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam do Tổng Cục Du lịch trao tặng vào năm 2019. Trường Đại học Hoa Sen luôn tự hào là một địa chỉ đáng tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch Việt Nam và thế giới.  

Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình được thiết kế giúp học viên tiếp cận với các kiến thức mới chuyên sâu về du lịch như lãnh đạo chuyển đổi số, quản trị tinh gọn, quản trị dịch vụ, quản trị lữ hành, quản trị bền vững… và giúp nâng cao nhận thức và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như kinh doanh của đơn vị. Học viên tốt nghiệp có thể học tiếp tiến sĩ kinh tế.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự tuyển vào các chương trình Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen cần thỏa các điều kiện tối thiểu sau:

  • Đã tốt nghiệp đại học;
  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Có đủ sức khỏe học tập;
  • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Thời gian đào tạo:  

Thời gian đào tạo toàn chương trình là 18 tháng. Tùy điều kiện cá nhân của học viên, thời gian theo học đến khi bảo vệ thành công luận văn có thể tối đa 3.5 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ, trong đó:

  • Kiến thức chuyên ngành: 40 tín chỉ
  • Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ

4. Danh sách môn học:

STT

Tên môn học Tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

2

Phát triển năng lực lãnh đạo

Leadership Development

3

Phương pháp nghiên cứu

Research Methodology

Kiến thức cơ sở

4

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Service Quality Management in Tourism

5

Quản trị lữ hành

Tourism Management

Môn tự chọn bắt buộc (chọn 3 trong 4 môn)

6

Quản trị sản phẩm du lịch

Tourism Product Management

7

Quản trị rủi ro trong du lịch

Risk Management for Hospitality and Tourism Management

8

Du lịch bền vững & Các vấn đề đương đại trong du lịch

Sustainable Tourism & Contemporary Issues in Tourism

9

Hành vi du khách

Tourists’ Behaviour

Kiến thức chuyên ngành

10

Lập và quản lý dự án trong du lịch

Tourism Project Plan

11

Quảng bá điểm đến và thương hiệu du lịch

Destination Marketing & Hospitality Branding

Môn tự chọn bắt buộc (chọn 2 trong 3 môn)

12

Hệ sinh thái kỹ thuật số trong du lịch

Digital Ecosystem in the Hospitality Industry

13

Quản trị chiến lược & Phát triển quy hoạch

Strategic Management & Tourism Planning

14

Gia tăng Hiệu suất trong ngành Dịch vụ

Driving High Performance in Hospitality

Luận văn tốt nghiệp

15

Luận văn tốt nghiệp

MSc Thesis

image