Thông báo

Tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
03/06/2018
Thông tin tuyển sinh 1. Đối tượng tuyển sinh Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngữ văn Anh, Cử nhân của một trong các ngành gần (*): Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Văn chương Anh – Mỹ, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Hoa kỳ học, Anh học, Biên-Phiên dịch; Cử nhân các ngành học ở nước ngoài và được đào tạo bằng Ngôn ngữ Anh (*): Ngôn ngữ học, Quản lý giáo dục, Văn hóa học, Tâm lý học, Giáo dục học. Thí sinh thuộc đối tượng này phải...
Potential teacher contest
18/05/2018
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANTITIES DEPARTMENT OF ENGLISH-AMERICAN LANGUAGE & CULTURE DARE YOU TEACH ENGLISH Have you ever portrayed yourself as a teacher? Are you passionate about teaching? Dare you teach English, a contest organized by the Faculty of Social Sciences and Humanities, is now open to all current undergraduates of Hoa Sen University. This contest aims to provide an opportunity for all HSU students to explore and develop their potential talent for teaching English as well as create a playground for all HSU students to share their teaching ideas and learn from each other. FIRST ROUND:  UNLEASH YOUR...
Tutor Recruitment [Student Success Center, HSU]
18/05/2018
STUDENT SUCCESS CENTER, HSU Tutor recruitment is now calling for candidates who are from Department of English-American Language and Culture, and are competent in using English to effectively write and speak, with meaningful grammar and understandable pronunciation. If you are in your first or second year (students of cohorts 2016 and 2017), and are interested in helping other students succeed in their English language learning, the job is for you. You’ll do this job well if you can: listen actively and effectively to your peers so as to identify and solve their problems; facilitate their learning while building up their...
Lịch GV hỗ trợ học tập cho SV
30/03/2018
Lịch GV hỗ trợ học tập cho SV STT TÊN GIẢNG VIÊN TẠI NVT (P. GV) TẠI QT2 (P. 105) Chuyên hướng dẫn 1 Lữ Văn Tuấn   MON & FRI: 13:30-15:30 any academic skills; IELTS 2 Nguyễn Thị Tôn Nữ Phượng Linh   TUE: 13:00-15:00 reading and writing skills; ELT-related courses 3 Trần Ngọc Dung   WED: 09:50-11:50 academic writing 4 Nguyễn Chí Duy Khương   MON: 11:50-13:50 Project 1; graduation intership 5 Trần Ngọc Tiến   WED: 08:00-10:00 reading; writing; IELTS; research skills 6 Christopher Denis Delacour FRI: 10:00-12:00   career counselling; research skills; soft skills; communication 7...
Cuộc thi Booktalk 2018
30/03/2018
Cuộc thi Booktalk 2018 Bộ môn Ngôn Ngữ và Văn hóa Anh-Mỹ I. MỤC TIÊU Với mục tiêu tạo thêm các hoạt động ngoại khóa nhằm khơi dậy hứng thú học tiếng Anh của sinh viên, đặc biệt là đối với kỹ năng Nói (Speaking), Viết (Writing) và Tư duy phản biện (Critical thinking), Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh-Mỹ tổ chức cuộc thi Nói chuyện sách bằng tiếng Anh mang tên “Booktalk 2018”. Tiền thân của cuộc thi này là HSU Writing contest; sau 3 lần tổ chức (năm 2011,2012, 2014), cuộc thi đã mang đến cho...
The 15th Annual CamTESOL Conference (2019) calls for papers
06/03/2018
Key dates Call for Papers 17 May – 11 September 2018 Advertising and Sponsorship available 01 July 2018 Notification of selected abstracts 13 October 2018 Early Registration 01 October 2018 – 10 January 2019 Deadline for presenter registration 10 January 2019 Deadline for educational and cultural visits registration 13 February 2019 Deadline for artwork and advertising related inserts 15 January 2019 Pre-conference activity: Educational Site Visits 15 February 2019 (Friday Morning) Pre-conference activity: Regional ELT Research Symposium 15 February 2019 (All Day) Presenters’ Warm-up Cocktail Reception 15 February 2019 (evening) Main Conference 16 – 17 February 2019 CamTESOL Cultural Dinner...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image