Thông báo

Finalists To Booktalk 2019
11/06/2019
Now it’s high time to announce 20 finalists to the Second Round (Public Speaking). We have to say sorry to the rest 23, not because your writing is bad, but because we have only 20 places for the Second Round. If you are not a finalist, don’t feel discouraged. We all highly appreciate your efforts and willingly welcome you at Bootalk2019 – Public Speaking on Saturday 15/06/2019: Room 204 Nguyễn Văn Tráng St. District 1, HCMC., from 8:00 am to 12:00. The results below are voted by 7 juries of the Booktalk2019 committee and we select the top 20 best...
Cuộc thi Booktalk 2019
09/05/2019
Với mục tiêu tạo thêm các hoạt động ngoại khóa lành mạnh, khơi dậy hứng thú học tiếng Anh của học sinh-sinh viên, giao lưu và giới thiệu hình ảnh Hoa Sen. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh-Mỹ tổ chức cuộc thi Nói chuyện sách bằng tiếng Anh (lần 2) mang tên “Booktalk 2019”. Với cuộc thi này, sinh viên chuyên hoặc không chuyên Anh và học sinh các trường phổ thông có cơ hội thể kỹ năng Nói (Speaking/Presentation/Public speaking), và tư duy phản biện (Critical thinking), thể hiện năng lực bản thân, bày tỏ quan điểm,...
Công ty giáo dục ĐÔNG ĐÔ tuyển Giáo viên
12/04/2019
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Giáo viên cơ hữu MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Giáo viên Tiếng Anh (Part-time) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nhân viên Đào Tạo MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nhân viên tư vấn
Mời SV tham dự Gặp gỡ Lãnh đạo Khoa và Phòng ban chức năng
13/03/2019
Để công tác tổ chức sự kiện được chu đáo, Trung tâm Phục vụ sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Phòng chiêu sinh tổ chức các buổi gặp sinh viên ở từng khoa – ngành từ ngày 18/03 đến ngày 21/03, sau đó sẽ tổ chức sự kiện toàn trường vào ngày 30/3/2019.  Đây là cơ hội và cũng là quyền lợi của sinh viên được giải đáp thắc mắc và được lắng nghe ý kiến qua gặp gỡ đối thoại trực tiếp từ Lãnh đạo Khoa và các Phòng ban.  Các bạn vui lòng đăng ký tham...
Giảng viên và sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh tham gia hội thảo CamTESOL2019
07/03/2019
TIÊU ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH/PRESENTATION TITLES VÀ TRÍCH YẾU/ABSTRACTS 1/ CHRISTOPHER DENIS DELACOUR TIÊU ĐỀ BÀI THUYẾT TRÌNH/PRESENTATION TITLE: Teaching language, learning culture: Why ICC matter in the Vietnamese context TRÍCH YẾU/ABSTRACT: This contribution aims to initiate a discussion through an exploration of personal experiences and students’ feedback in a Vietnamese university. Is learning English enough for communication? Discussion will focus on students’ concerns regarding the traditional teaching method regarding English language, the prevalence of passiveness in class and cultural features as stereotypes, generational changes and personal development. We will use these experiences as a source of our own learning...
Dr. Raqib Chowdhury with a double-theme seminar at HSU
06/11/2018
Who is your ‘Typical’ Student?THE NEED FOR DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN EFL ENVIRONMENTS The presentation aims to define differentiation, comparing Equality and Equity, which is grounded by four theories. There are also practicalities of differentiated instruction. Theories of Learning styles, Multiple intelligences, Zone of proximal development (ZPD), and Bloom’s Taxonomy. Multiple Intelligence Theory & Instructional Implications (Dr Raqib Chowdhury): Teaching/learning should focus on the strength (particular intelligences) of each person and assessment of learning should measure all forms, not just specific ones. Individuals should be encouraged to use their preferred intelligences in learning. Instructional activities should appeal to different forms of...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image