Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên
Tập thể giảng viên khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Sinh viên làm nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên thuộc Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn trường Đại học Hoa Sen đã ra đời nhằm mục đích phát huy năng lực, tính năng động của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, hoạt động NCKH của sinh viên còn phát triển kĩ năng đọc, viết, tư duy logic, giải quyết vấn đề và trình...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image