Chuỗi Hội Thảo Phát Triển Học Thuật: Professional Development Workshops

Nhằm giúp Giảng Viên (GV) nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn cho GV trao đổi học thuật, buổi sáng ngày 08/12, Tiến Sĩ Lê Đào Thanh Bình An chính thức tổ chức Chuỗi Hội Thảo Phát Triển Học Thuật – Professional Development Workshops.

Tại buổi hội thảo, Tiến Sĩ Lê Đào Thanh Bình An sẽ giới thiệu mục đích, nội dung và mong muốn của chuỗi hội thảo, đồng thời nêu những thông tin tổng quan của một nghiên cứu khoa học, các vấn đề và câu hỏi nghiên cứu.

Khoa Ngôn Ngữ – Văn Hoá Quốc Tế thân mời Quý Giảng Viên đến tham dự hội thảo với thông tin sau:

 Thân mời Quý Giảng Viên tham dự chuỗi hội thảo.

image