HỌC, ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Lựa chọn học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Luật TP.HCM, nhưng luật sư Nguyễn Trọng Hào rất thích những công nghệ thông minh, luật sư liên tục cho ra đời nhiều ý tưởng khi xây dựng các ngôi nhà. Đến nay, luật sư đã đăng ký độc quyền 25 sáng chế, trong đó có 3 sáng chế đã đăng ký PCT (sáng chế quốc tế).

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chủ sở hữu xác lập độc quyền của mình đối với sáng chế đó, ngăn chặn hành vi xâm phạm sáng chế. Luật sư đã nhấn mạnh rằng: “Bất kỳ lĩnh vực, quan hệ xã hội nào; ở bất kỳ quốc gia nào; hay bất kỳ thời gian nào – Pháp luật luôn nắm vai trò chủ đạo”

Danh mục liên quan

Thông báo Tin nổi bật
image image image image