Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Khoa Luật trường Đại học Hoa Sen với tầm nhìn chiến lược trong thời đại hội nhập, toàn cầu hoá; chuẩn bị cho các Cử nhân Luật xuất sắc để trở thành những nhà Lãnh đạo tương lai cùng sự liêm chính, chuyên nghiệp, trung thực và trí tuệ nhằm cống hiến cho sự phát triển của đất nước và xây dựng một xã hội công bằng.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Khoa Luật trường Đại học Hoa Sen là đạt được thành tích xuất sắc trong việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, phục vụ đất nước và thúc đẩy công lý. Chúng tôi mong muốn chuẩn bị cho các Cử nhân Luật kiến thức chuyên môn để trở thành những nhà lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội với sự chuyên nghiệp và chính trực. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục pháp luật toàn diện và phát triển các kỹ năng cần thiết để ứng dụng kiến ​​thức vào thực tế và trong công việc.

image image image image