Bộ môn

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH SỐ

Khoa Luật Trường Đại học Hoa Sen với tầm nhìn hướng của tương lai trong thời đại công nghệ số 4.0 khi tiên phong là Trường đầu tiên tại Việt Nam mạnh dạng thành lập ngành Luật Kinh Tế với chuyên ngành Luật Kinh Doanh Số. Trong bối cảnh phát triển của đất nước như hiện nay, sự phát triển của công nghệ khi thị trường đang dần xuất hiện nhiều hơn các Công ty công nghệ, thanh toán online, các ứng dụng app trên nền tảng di động thì Ngành học Luật Kinh Doanh Số hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai mới cho sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam; mà sinh viên Hoa Sen sẽ là những người đi đầu và dẫn dắt tương lai khi hiểu – nhận biết – ứng dụng được kiến thức cho công việc và đẩy mạnh sự phát triển của xã hội.

CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Việt Nam hiện nay đang là thành viên của WTO, BTA, EVFTA, CPTPP; những công ước và hợp tác quốc tế là cánh cửa của giao thương và hội nhập. Các hiệp định song phương và đa phương đã giúp Việt Nam mạnh dạng hơn trong phát triển kinh tế về sản xuất – thương mại khi tỉ lệ xuất khẩu hàng hoá của đất nước ngày càng tăng cao trong nhiều năm qua. Vì thế Khoa Luật trường Đại học Hoa Sen đã thành lập ngành Luật Quốc Tế với chuyên ngành Luật Thương Mại Quốc Tế khi nhận thấy được sự cần thiết về mặt kiến thức mà sinh viên sẽ rất cần khi bước vào con đường chinh phục thành công và trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

image image image image