Vì sao nên chọn

Tại sao chọn Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế

Tại sao bạn nên trở thành sinh viên của Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế?

Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế mang lại cho bạn nhiều cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển tương lai nghề nghiệp.

Dưới đây là các lý do bạn nên chọn Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế :

1. Nhiều lựa chọn ngành học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu

Với các ngành đào tạo phù hợp với xu thế phát triển kinh tế toàn cầu trong thời đại 4.0: Kinh doanh Quốc tế, Logistics và chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử.

Doanh nghiệp có nhu cầu cao tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ những ngành này

2. Cơ hội học tập và thực hành với các giảng viên đến từ doanh nghiệp

3. Phương pháp học tập có chất lượng

4. Mối quan hệ mật thiết với các tổ chức / doanh nghiệp

5. Đời sống học đường phong phú và dịch vụ hỗ trợ sinh viên đa dạng

6. Định hướng công dân toàn cầu

Facebook Instagram Youtube image