Tổ chức Khoa

Q. Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng khoa: 

Ban thư ký:

Trần Kim Ngọc

Võ Tiến Tân

Các Giám đốc Chương trình:

Kinh doanh quốc tế: TS. Lâm Thanh Phi Quỳnh

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: ThS. Trần Thị Trúc Lan

Thương Mại điện tử: ThS. Phạm Thái Kỳ Trung

image