Thông điệp Trưởng Khoa

Chào mừng các công dân toàn cầu tương lai gia nhập vào Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế!

Xu thế toàn cầu hoá đã tạo nên một “thế giới phẳng” (The World is Flat – Thomas L. Friedman). Thời kỳ công nghệ số với nhiều biến đổi mang tính hệ thống toàn cầu nâng nền kinh tế thế giới sang một kỷ nguyên mới đòi hỏi không chỉ kiến thức mà là thái độ, kỹ năng cao và đa dạng. Như điều tất yếu, các bạn chính là những chủ nhân mới trong xã hội hiện đại và mang tính quốc tế hóa.

Chúng tôi tự hào kiến tạo môi trường học thuật với đội ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, dày dạn kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại những doanh nghiệp có yếu tố quốc tế sẵn sàng dẫn dắt, ươm mầm cho các bạn sinh viên trở thành công dân toàn cầu. Với nhận dạng là công dân toàn cầu các bạn sẽ sở hữu đặc tính cởi mở, thái độ hợp tác quốc tế, trách nhiệm trong lao động, hiện đại hóa năng lực và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp từ đó đóng góp giá trị cho nền kinh tế Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.

Các chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế (kiểm định FIBAA), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (kiểm định FIBAA & chứng nhận FIATA), Thương mại Điện tử (thành viên Hiệp hội VECOM), đạt chuẩn chất lượng cao, chú trọng cung cấp trải nghiệm cho sinh viên vừa học tập vừa đi thực tiễn tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài kết hợp ngoại khóa, thúc đẩy phát triển sinh viên toàn diện theo hướng khai phóng và sáng tạo. Qua đó, các bạn sẽ hiểu rõ những ngành nghề có cơ hội việc làm cao, được doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia chú trọng tuyển dụng trên thị trường lao động.

Be yourself for your pride

Trưởng khoa, TS. Nguyễn Hữu Hảo

Facebook Youtube Tiktok Zalo