Đại học Hoa Sen

Thông báo

Kế hoạch nộp Báo cáo/ Đề án môn học – Ngành QTKD và QTNL – HK21.1A
21/09/2021
Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Nhân lực lịch nộp Đề án/ Báo cáo TTTN học kỳ 21.1A như sau: Ngành Quản trị Kinh doanh Báo cáo TTTN: SV nộp báo cáo vào Thứ Tư , 29/12/2021 Đề án môn học: SV nộp báo cáo vào Thứ Ba, 28/12/2021 Ngành Quản trị Nhân lực Báo cáo TTTN: SV nộp báo cáo vào Thứ Tư , 29/12/2021 Đề án môn học: SV nộp báo cáo vào Thứ Tư, 29/12/2021 Ngày bảo vệ đề án/ luận án (dự kiến): Thứ Tư, 12/01/2022 (dự kiến tại: Cơ sở Quang...
Kế hoạch nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Đề án môn học – Mã MK – HK21.1A
20/09/2021
Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên ngành Marketing lịch nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Đề án môn học – Mã MK – HK21.1A như sau: Báo cáo thực tập tốt nghiệp (tuần 1: 06/9/2021): SV nộp báo cáo vào Thứ Ba, 21/12/2021 Khoá luận tốt nghiệp (tuần 1: 27/9/2021): SV nộp báo cáo vào Thứ Ba, 04/01/2022 Đề án môn học: SV nộp báo cáo vào Thứ Năm, 06/01/2022 Các hội đồng bảo vệ thực tập tốt nghiệp và KLTN: Thứ 6, ngày 14/01/2022 (Thuyết trình Online) Địa điểm SV nộp các báo cáo:...
Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo HK20.2B
13/08/2021
Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Đề án/ Báo cáo/ Khóa luận học kỳ 20.2B như sau: Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Nhân lực Thời gian và địa điểm nộp Đề án: Thời gian: Thứ tư, ngày 01/10/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00 Địa điểm: Thông báo sau Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo: Thời gian: Thứ tư, ngày 25/8/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00 Địa điểm: Thông báo sau Thời gian kiến báo cáo:...
Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo HK20.2A
24/03/2021
Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Đề án/ Báo cáo/ Khóa luận học kỳ 20.2A như sau: Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Quản trị Văn phòng Thời gian và địa điểm nộp Đề án: Thời gian: Thứ tư, ngày 30/6/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00 Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi) Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo Thực tập Nhận thức, Thực tập...
Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo HK20.1B
26/02/2021
Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Báo cáo Thực tập Nhận thức 20.1B như sau: Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Quản trị Văn phòng Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo TT Nhận thức: Thời gian: Thứ tư, ngày 03/3/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00 Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi) Thời gian kiến báo cáo Thứ sáu, ngày 12/3/2021 (Phòng cụ thể...
Hội thảo Học cùng cộng đồng – Làn sóng mới trong giáo dục Đại học
14/01/2021
“Học thông qua phục vụ cộng đồng”, “Học cùng cộng đồng” (tiếng Anh: Service-Learning – SL) là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học ở Mỹ từ những năm 1990 và sau đó lan rộng ở các nước phát triển trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, mô hình SL đang được một số trường đại học quan tâm, trong đó, trường Đại học Hoa Sen (HSU) là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và đưa mô hình SL vào giảng dạy từ năm 2015....

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image