Thông báo

Thông tin nộp đề án, báo cáo Ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Nhân lực HK2, NH 2022-2023
Ngày nộp Báo cáo/Đề án Mã Ngành Ngày nộp Đề án Ngày nộp Báo cáo TTTN Địa điểm nộp Báo cáo BA450DV01 Thứ 4, Ngày 21/6/2023 Thành Thái Báo cáo HRM450DV01 Thứ 6, Ngày 23/6/2023 Thành Thái Báo cáo HC450DV01 Thứ 6, Ngày 23/6/2023 Thành Thái Đề án phân tích quy trình nhân sự HRM202DV01 Thứ 6, Ngày 23/6/2023 Thành Thái Đề án Quản trị văn phòng nâng cao HC302DV02 Thứ 6, Ngày 23/6/2023 Thành Thái Đề án Phân tích tâm lý – QTNS HRM206DV01 Thứ 6, Ngày 23/6/2023 Thành Thái Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp HK2 –...
THÔNG BÁO DEADLINE NỘP ĐỀ ÁN MARKETING 22.12.2022
Ngày nộp báo cáo đề án MK315DV02: Thứ năm, 22/12/2022 (sáng từ 08h30 -11h30, chiều từ 13h30 đến 16h00), tại phòng A 005 – cơ sở Quang Trung 2 (văn phòng khoa KT-QT) CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP: 1. Phiếu trao đổi GVHD về các lần gặp 2. Phiếu chấm điểm GVHD, có chữ ký GVHD, chữ ký tất cả thành viên nhóm  3. Phiếu chấm điểm báo cáo – điền họ tên,MSSV thành viên, số thứ tự nhóm  4.Phiếu điểm Doanh nghiệp  5. Cuốn báo cáo, in ra, chuẩn ISO, có ký xác nhận của GVHD  => Ngày nộp báo cáo, 1 sinh viên...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Instagram Youtube image