Nghiên cứu khoa học

CHUYÊN ĐỀ SỐ 01
06/10/2020
Ngày 03/09/2020, nhóm giảng viên Trần Thị Út, Hồ Trung Thảo và Nguyễn Duy Trường, Bộ môn Quản trị Kinh doanh, đã trình bày hai báo cáo tại buổi khai trương chuỗi hội thảo nội bộ thứ Năm hàng tuần của Khoa Kinh tế & Quản trị. Bài trình bày thứ nhất tập trung vào khả năng kết hợp hai môn học thành một môn học mới. Giảng viên Nguyễn Duy Trường lược qua tình hình tổng quan của lý do cần thiết của việc kết hợp hai môn Đề án Kinh doanh 01 và Đề án Kinh doanh 02,...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image