Hợp tác quốc tế

Cơ hội liên thông
03/07/2017
Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Hồ sơ xin học cao học sẽ được trường tiếp nhận xem xét theo từng hồ sơ riêng biệt.
Bằng cấp
03/07/2017
Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne do Bộ giáo dục Pháp cấp.
Cơ hội việc làm
03/07/2017
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc dưới đây: Chuyên viên xuất nhập khẩu Tư vấn đầu tư ngoại tệ Đại diện giao dịch cho công ty nước ngoài Tư vấn quản lý các dự án quốc tế Chuyên viên marketing quốc tế Chuyên viên logistic Chuyên viên phát triển thị trường quốc tế Chuyên viên tư vấn luật thương mại quốc tế Chuyên viên xúc tiến thương mại Các công ty tiêu biểu sinh viên đã thực tập hoặc đi làm: Hệ thống siêu thị Big C Decathlon Production Vietnam Co. Ltd E.I...
Nội dung chương trình
03/07/2017
Chương trình gồm 7 học phần. Cụ thể: 1. Môi trường kinh doanh quốc tế: Bối cảnh Văn hóa và Lịch sử Môi trường Kinh doanh Toàn cầu Luật Kinh doanh Quốc tế Tổng quan về Văn hóa Thực hành Luật pháp Quốc tế 2. Giao tiếp quốc tế: Anh văn trong Kinh doanh Ngoại ngữ hai (Tiếng Pháp/Tiếng Việt) – Cấp độ 1 Kỹ năng thương lượng liên văn hóa Quản lý thông tin Giao tiếp Thông tin thị trường 3. Vận hành các hoạt động quốc tế: Quản lý hoạt động Thuế quan Quản lý hoạt động Logistics...
Điểm mạnh
03/07/2017
Chương trình được tổ chức song song với chương trình tại Đại học Paris-Est Créteil – Cộng hòa Pháp. Tại Pháp, chương trình hướng chuyên sâu thị trường Châu Âu, tại Đại học Hoa Sen, chương trình chuyên sâu thị trường Châu Á. Năm học 2016-2017, chương trình được xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng 10 chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Xuất Nhập khẩu hàng đầu của Pháp. Chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, chú trọng yếu tố thực hành. 1/3 thời lượng học tập được dành để thực tập tại...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image