Cuộc thi Nhà quản trị tài ba

Giới thiệu

Các ý tưởng khởi nghiệp, dự án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, dự án phát triển nguồn nhân lực, hay chiến dịch marketing,… nhìn chung nhận được rất nhiều sự quan tâm không chỉ của cộng đồng sinh viên nhóm ngành quản lý mà còn của cả các doanh nghiệp. Sinh viên thường muốn đúc kết kiến thức, kỹ năng học được từ ghế nhà Trường thành các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn, có ý nghĩa để thể hiện năng lực và tìm kiếm cơ hội việc làm tốt. Phía doanh nghiệp thì thường hoan nghênh các ý tưởng đổi mới, sáng tạo, hữu ích được dày công nghiên cứu để áp dụng vào thực tế và đầu tư phát triển. 

Cuộc thi “Nhà Quản trị tài ba” sẽ thực hiện sứ mệnh kết nối nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao với các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc đánh giá, chọn lọc, giới thiệu các ý tưởng, dự án và kế hoạch kinh doanh hay do các nhóm thí sinh là học sinh và sinh viên tham gia phát triển.

Cuộc thi “Nhà Quản trị tài ba” dự kiến một mặt sẽ là hoạt động liên Ngành của sinh viên toàn Khoa Kinh tế và Quản trị, mặt khác sẽ được mở rộng đối tượng tham gia đến các học sinh Phổ thông Trung học (PTTH). Đối với học sinh PTTH, cuộc thi còn để phát hiện sớm các nhóm thí sinh có tố chất, có năng lực quản trị để tiếp tục đầu tư, bồi dưỡng và phát triển hơn nữa. 

Mục tiêu

Hình thức tổ chức

Cuộc thi “Nhà Quản trị tài ba” tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi theo nhóm, chia bảng và trải qua 03 vòng thi: 

Mỗi nhóm thí sinh sẽ được phân công hoặc đề nghị được làm việc với 01 huấn luyện viên (coach) là giảng viên, giáo viên, hay chuyên gia đến từ doanh nghiệp. Các nhóm thí sinh được chủ động đề xuất và thực hiện đề tài của nhóm, đồng thời có thể sáng tạo tối đa trong hình thức trình bày và bảo vệ đề tài trước hội đồng (như sử dụng poster, mô hình, hay các hình thức giả lập/thực tế khác). Tuy nhiên, mỗi nhóm thí sinh cần phải nộp tối thiểu là tài liệu thuyết minh đề tài dưới dạng một báo cáo đệ trình (proposal). Các đề tài nên có tính mới, thực tiễn, đảm bảo tính khoa học và khả thi. Khuyến khích các nhóm thí sinh chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa, các quỹ đầu tư và các nguồn tài trợ khác từ doanh nghiệp.

Thời gian tổ chức cuộc thi dự kiến kéo dài 15 tuần từ lúc công bố cuộc thi đến khi kết thúc, trao giải và bế mạc cuộc thi. 

Fanpage Cuộc thi Nhà quản trị tài ba:

https://www.facebook.com/nhaquantritaiba.hsu

Cuộc thi Nhà Quản trị tài ba mùa 2023:

Ban Tổ chức Cuộc thi Nhà quản trị tài ba 2023
Khởi động Cuộc thi Nhà quản trị Tài ba 2023

Cuộc thi Nhà quản trị tài ba mùa 2022:

Ban Tổ chức cuộc thi Nhà quản trị tài ba 2022
Khởi động Cuộc thi Nhà quản trị tài ba 2022
Facebook Youtube Tiktok Zalo