Văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Hoa Sen

Tên hội thảo khoa học: Văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Hoa Sen

Thời gian tổ chức: 7/2015

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lý luận chính trị

Đối tượng tham dự: GVNV, SV trong trường và khách mời ngoài trường.

Facebook Instagram Youtube image