Đại học Hoa Sen

Tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường làm việc ở đâu?

Em muốn tìm hiểu về ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Sau khi tốt nghiệp em có thể làm việc tại đâu? Vui lòng cho em biết trường nào đang đào tạo ngành học này?

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực môi trường, hiểu rõ đặc điểm của công nghệ thân thiện môi trường và những hoạt động của con người có thể ảnh hưởng tốt đến môi trường. Ngoài ra sinh viên có thể nắm vững các công nghệ xử lý môi trường và phương pháp quản lý các công nghệ này, cũng như có thể đề ra các giải pháp tốt nhất cải thiện môi trường.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại: các viện, trường học hoặc các trung tâm đào tạo và nghiện cứu về công nghệ và quản lý môi trường;  các cơ quan nhà nước thuộc về công nghệ, tài nguyên môi trường; các cơ quan xí nghiệp và công ty thuộc nhà nước hoặc tư nhân; Ban Quản lý dự án của các dự án tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên  môi trường và vệ sinh môi trường nông thôn.

Hiện tại có nhiều trường đào tạo ngành Công nghệ môi trường, tùy vào chuyên ngành yêu thích có thể lựa chọn trường phù hợp. Một số trường đang đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường như: Đai học Nông Lâm, Đại học Bach Khoa, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Hoa Sen…

image