Đại học Hoa Sen

Tag: quản trị văn phòng

Sức hấp dẫn của ngành Quản trị văn phòng
Hành chính văn phòng là gì? Thuật ngữ “Hành chính” được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau cho dù theo gốc từ Latin “Administratio”, tiếng Anh – Administration và tiếng Pháp – Administration có nghĩa là quản lý, lãnh đạo. Nó có bốn nghĩa: Hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, hoạt động tổ chức trong lĩnh vực quản lý; Các cơ quan chấp hành của quyền lực nhà nước, bộ máy Chính phủ; Người có tổ chức, ban giám đốc, ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức; Người điều hành, người chịu trách nhiệm tổ...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image