Đại học Hoa Sen

Ngành thiết kế đồ họa dễ xin việc không?

Em thích sự sáng tạo, em muốn học ngành thiết kế đồ họa, em muốn biết ngành này ra trường dễ xin việc không?

Ngành Thiết kế đồ họa là ngành học giúp cho sinh viên nâng cao khả năng tổng hợp thông tin thông qua việc tìm kiếm, thu thập, phân tích đánh giá và chọn lựa sử dụng các loại thông tin nhằm hỗ trợ cho công việc thiết kế, từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế đồ họa và mỹ thuật ứng dụng phù hợp với từng dự án.

Ngành Thiết kế đồ họa yêu cầu sinh viên tự học, tự tìm tòi nghiên cứu các xu hướng thẩm mỹ và phát huy khả năng sáng tạo ở mức cao nhất, ví dụ các sản phẩm thiết kế như soạn thảo các tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế, thuyết minh đồ án, văn bản thư từ trong lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn, thiết kế ấn phẩm vật phẩm trong lĩnh vực nghệ thuật, quảng cáo (POSM),…

Thiết kế đồ họa là ngành học mới và có nhiều triển vọng trong tương lai, đặc biệt là lĩnh vực quảng cáo và giải trí. Để thành công khi xin việc sau này, ngoài kiến thức chuyên môn lĩnh hội tại trường, em cần chú trọng các kỹ năng bổ trợ khác như giao tiếp, ngoại ngữ và khả năng hội nhập vào môi trường làm việc.

image