Đại học Hoa Sen

Nếu ngồi “nhầm” trường hay chọn “nhầm” ngành em phải làm gì?

Nếu ngồi “nhầm” trường hay chọn “nhầm” ngành em phải làm gì?

Trong trường hợp em chọn nhầm ngành hoặc nhầm  trường có thể chuyển sang ngành học khác sau khi đã tìm hiểu và tư vấn về ngành học mới. Theo quy định chuyển ngành, chuyển trường sẽ không dành cho sinh viên năm thứ nhất và năm cuối, ngoài ra các trường sẽ căn cứ vào kết quả thi đầu vào của thí sinh để xem xét sinh viên đủ điều kiện chuyển ngành. Việc chuyển ngành thường thuận lợi hơn nếu trong cùng một trường, đối với chuyển trường thì ngoài các điều kiện trên các trường sẽ có các yêu cầu cụ thể đối với sinh viên. Khi đó, em cần liên hệ trực tiếp với trường dự đinh chuyển để được hướng dẫn. Tuy nhiên việc việc chọn nhầm ngành và nhầm trường sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập, tốn kém chi phí và thời gian, vì vậy việc xác định ngành học và trường phù hợp rất cần thiết cho em trong thời gian này.

image image image image