Đại học Hoa Sen

Em có ước mơ sau này trở thành một kĩ sư an toàn thông tin thì nên học ngành công nghệ thông tin hay truyền thông và mạng máy tính ạ?

Em có ước mơ sau này trở thành một kĩ sư an toàn thông tin thì nên học ngành công nghệ thông tin hay truyền thông và mạng máy tính ạ?

Kiến thức của ngành An toàn thông tin rất rộng với nhiều mảng khác nhau. Trong đó liên quan đến An toàn thông tin mạng và hệ thống em có thể học ngành Truyền thông và Mạng máy tính của Trường ĐH Hoa Sen. Với các nội dung chuyên ngành về bảo vệ hê thống mạng, chống các tấn công và tăng cường an ninh cho hệ thống mạng sẽ cung cấp cho em các kiến thức và kỹ năng phù hợp để làm việc như một kĩ sư an toàn thông tin.

image